Samonosná jednokomorová čistírna odpadních vod

ČOV –  Čistička odpadních vod

Dodáváme čističky odpadních vod  (ČOV) , u kterých bylo vydáno v úplném souladu s EN 12566-3 Prohlášení o shodě CE, na základě provedené certifikace. Pracují na principu aerobního čištění. Jsou konstruovány jako SBR (sekvenční biologický reaktor). K ovlivnění výstupních parametrů vyčištěné vody nedojde, ani při nárazovém nátoku odpadní vody, může dojít až k jednorázovému nátoku celého objemu čistírny. Výstupní parametry patří mezi nejnižší na českém trhu. Jejich životnost je min. 50 let. ČOV jsou vyráběny z polyetylénu rotačním tvářením.

Čističky odpadních vod pro 6, 12 a 18 připojených obyvatel jsou kompaktním celkem bez jediného sváru. Další výhodou našich ČOV je pochůzné víko o průměru 60 cm, které je v úrovni terénu (trávník, zámková dlažba...)

Nabídka široké škály ČOV

Čističky odpadních vod (ČOV) jsou určeny nejen k rodinným domům, bytovým jednotkám, ale také k motorestům, hotelům, k sezónním zařízením, k výrobním podnikům. Dále dodáváme čističky odpadních vod  (ČOV) pro více obyvatel až po velké městské čistírny.

Jak probíhá čištění odpadní vody?

Splaškové odpadní vody natékají gravitačně, nebo tlakem PVC potrubím do primární zóny. V aktivační zóně dochází k odbourávání organického znečištění pomocí bioaktivní směsi (aktivovaného kalu) a kyslíku. Provzdušňování v aktivační zóně je zabezpečené aeračním elementem napojeným na přívod vzduchu. Aby se oddělil aktivovaný kal od vyčištěné vody, nastává sedimentace. Aktivační zóna přestane provzdušňovat a aktivovaný kal se usadí na dno. Následně je vyčištěná voda odčerpávána do odběrného místa pro vzorky a dále natéká do odtokového potrubí. Sedimentace a vypouštění vyčištěné vody probíhá v nočních hodinách. Tato technologie již umožňuje bez dalšího stupně dočištění (např. pískový filtr), využívat vyčištěnou vodu jako užitkovou, pro splachování toalet, nebo zavlažování.
ČOV nemá žádné mechanické nastavovací ventily či pohybující se součásti. Všechny procesy jsou řízeny počítačovou řídící jednotkou. Naše technologie čištění splňuje podminky BAT (best available technology) - nejlepší dostupná technologie.

Další dodávané výrobky

Jímky, nádrže na vodu, vodoměrné šachty, kanalizační šachty, přečerpávací šachty, domovní šachty, kontejnery na separovaný odpad, biokompostéry.

Servis ČOV a dodací lhůty

Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis ČOV do 48 hodin po oznámení poruchy. Většinou se provádí výměnným systémem, což umožňuje okamžitý chod zařízení. Dodací lhůta kompletní čističky odpadních vod (ČOV) je 2 až 3 týdny.

Co mají naši zákazníci navíc?

Naši zákazníci neplatí za dopravu ČOV po celé ČR, dále neplatí za zprovoznění, zavezení čistírny naočkovaným kalem, vypracování provozního a manipulačního řádu a zaškolení obsluhy.

06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.