NÁVOD NA POUŽITÍ VODOMĚRNÝCH ŠACHET

EKOPROG AQUA 3,5/1000

EKOPROG AQUA 3,5/1200

EKOPROG AQUA 3,5/1400Uložení vodoměrné šachty:

Vodoměrná šachta je kompaktním celkem bez jediného sváru, vyrobená z polyetylénu rotačním tvářením. Vodoměrná šachta se usadí do výkopu šířky 450mm v ose potrubí. Směr osazení je vyznačený na dně vodoměrné části vlisovanou šipkou. Z důvodu zachování prostupnosti tepla ze spodních vrstev země do šachty se šachta usadí na úroveň dna výkopu. Po osazení šachty do výkopu se připojí potrubí a obsype pískem. Po připojení potrubí se obsype po obvodu šachta zeminou. Nakonec se celá rýha zasype výkopovým materiálem určeným pro uložení v terénu. Vodoměrná šachta se obsype do výšky 10 cm pod horní okraj šachty. Pro zhutnění výkopu se dobetonuje po okraj šachty betonem v šířce 20 cm po obvodu.

Připojení vodoměrné šachty:

Přívod do šachty je z vnější strany pomocí závitové spojky z vnějším závitem 1" Závitová spojka DN32 se našroubuje na přívod do vodoměrné šachty a hladký konec se nasune na potrubí rPE-40, veřejné části přípojky. Po našroubování spojky se postupně stejným postupem připojí domovní část. Při připojování šachty k potrubí výrobce nedoporučuje provádět úpravy a zásahy na vstupu 1" a výstupu 1" šachty, má to vliv na uplatnění záruky. Vodoměrná šachta se osazuje ve směru proudění vody z veřejné části směrem k domovní části. Na dně vodoměrné části pod vodoměrem je vlisovaná šipka ve směru proudění vody. Šachta se v žádném případě nesmí usadit v protisměru proudění vody. Všechny volné závitové konce armatur jsou chráněné plastovými krytkami, které je zapotřebí těsně před napojením demontovat. Pro našroubování vodoměru jsou namontované speciální teleskopické šroubení s plombovacími maticemi. Přesunutím teleskopických šroubení povytáhnutím nebo zasunutím se dají namontovat vodoměry s roztečí 165 mm, nebo s roztečí 190 mm. Vodoměr není součástí dodávky vodoměrné šachty EKOPROG AQUA 3,5/1000-1200-1400-1600 mm.

Upozornění:

Armatury a vnitřní potrubí u vodoměrných šachet EKOPROG AQUA 3,5/1000-1200-1400 jsou před nepříznivým počasím chráněny termokrytem, který musí být nepoškozený a trvale osazený pod poklopem, tak aby kryl armatury. Nedoporučujeme používat neúplně obsypanou vodoměrnou šachtu, mohlo by dojít k poškození v zimním období.

Záruka:

Dodavatel Monika Sikorová ručí za jakost a kompletnost, funkčnost a bezporuchový provoz po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje na všechny závady způsobené chybou materiálu, nebo nesprávnou výrobou, která se projevila v záruční lhůtě dodané vodoměrné šachty vinou výrobce. Pokud se závady vyskytnou budou odstraněny na náklady dodavatele. Podmínky uplatnění záruky: zařízení bylo osazeno připojeno dle návodu na zařízení nebyly provedeny úpravy a zásahy bez souhlasu výrobce (dodavatele) předložením dokladu o zakoupení reklamaci si uplatňuje zákazník u dodavatele

06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.