Zajišťujeme:

  • Zpracování projektové dokumentace
  • Vyjádření dotčených orgánů
  • Vyjádření o existenci sítí
  • Hydrogeologický posudek
  • Vyřízení na úřadech:

          -          Závazné stanovisko k realizaci stavby

          -          Územní souhlas s umístěním stavby (příslušný obecný stavební úřad)

                      včetně souhlasu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona

          -          Stavební povolení, nebo ohlášení stavby ČOV (příslušný vodoprávní úřad)

          -          Kolaudační souhlas s užíváním stavby
Datum: 9.7.2017
06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.