Vodoměrné šachty EKOPROG AQUA

obr1

Univerzální vodoměrné šachty
EKOPROG AQUA Q 3,5 / 1000, 1200, 1400 a 1600

jsou určené pro kontrolní - měřící místa podzemních vodovodních rozvodů, s určením pro venkovní vodovodní připojení. Šachty jsou kompaktním celkem bez jediného sváru, vyrobené z polyetylénu rotačním tvářením.


06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.