Přečerpávací šachty

Přečerpávací polyetylénové šachty PS 0.6, 0.8, 1.2

Přečerpávací polyetylénové šachty jsou určené na přečerpávání odpadních vod v gravitační a tlakové kanalizaci. Šachty jsou kompaktním celkem bez jedniného sváru, vyrobené rotačním tvářením.

Vyznačují se 100 % těsností a recyklovatelností, vysokou pevností a pružností, variabilností výšky a průměru vtokového a vyústěného potrubí, jednoduchou manipulací pro osazení.


Kliknutím zvětšete


Přečerpávací šachta - PS 0.6/1800

Nákres umístění přečerpávací šachty PS 0.6/1800 do rostlého terénu
Nákres umístění přečerpávací šachty do komunikace

Přečerpávací šachta - PS 0.6/2100

Nákres umístění přečerpávací šachty PS 0.6/2100 do rostlého terénu
Nákres umístění přečerpávací šachty do komunikace

Přečerpávací šachta - PS 0.8/1800

Nákres umístění přečerpávací šachty PS 0.8/1800 do rostlého terénu
Nákres umístění přečerpávací šachty do komunikace

Přečerpávací šachta - PS 0.8/2340

Nákres umístění přečerpávací šachty PS 0.8/2340 do rostlého terénu
Nákres umístění přečerpávací šachty do komunikace

Přečerpávací šachta - PS 1.2/1800

Nákres umístění přečerpávací šachty PS 1.2/1800 do rostlého terénu
Nákres umístění přečerpávací šachty do komunikace

Přečerpávací šachta - PS 1.2/1800

Nákres umístění přečerpávací šachty PS 1.2/1800 do rostlého terénu
Nákres umístění přečerpávací šachty do komunikace

06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.