Čistírna odpadních vod EČ 24 SBR-2 pro počet obyvatel 12 - 24

Nákres osazení ČOV EČ 24 SBR-2

Schránka02
Schránka03
Schránka01

Legenda:

 • 1. Rozvodná skřín – řídící jednotka (automatika řízení)
 • 2. Pochůzný poklop
 • 3. Těsnění DN 110, pro přestup rozvodů a připojení chráničky
 • 4. Odběrné místo pro vzorky
 • 5. Rotační dmychadlo
 • 6. Přítokové potrubí, PVC DN 160
 • 7. Odtokové potrubí, PVC DN 160
 • 8. Obsyp zeminou bez ostrých částic 
 • 9. Sklidňovací válec 
 • 10. Aktivační zóna
 • 11. Čerpadlo na čerpání vyčištěné vody
 • 12. Provzdušňovací element
 • 13. Obsyp půdou
 • 14. Lomový prach
 • 15. Betonová základová deska
06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.