Čistírna odpadních vod EČ 6 SBR-2

PŘEHLED A POPIS ZAŘÍZENÍ

Splaškové OV natékají gravitačně, nebo tlakem PVC potrubím přes gumové těsnění DN 110 do primární zóny.

V aktivační zóně dochází k odbourávání organického znečištění pomocí bioaktivní směsi (aktivovaného kalu) a kyslíku. Provzdušňování v aktivační zóně je zabezpečené aeračním elementem napojeným na přívod vzduchu z dmychadla. Aby se oddělil aktivovaný kal od vyčištěné vody, nastává sedimentace. Aktivační zóna přestane provzdušňovat a aktivovaný kal se usadí na dno. Následně řídící jednotka sepne elektromagnetický ventil a mamutkové čerpadlo odčerpá vyčištěnou vodu do odběrného místa pro vzorky a dále natéká do odtokového potrubí. Sedimentace a následné vypouštění vyčištěné vody probíhá v nočních hodinách. Tímto způsobem se může vyčištěná voda používat na splachování toalet, zavlažování, nebo přímo vypouštět do recipientu, nebo do drenážního podmoku, resp. do vsakovací studně.

Čistírna nemá žádné mechanické nastavovací armatury a vyjímatelné či pohybující se součásti. Všechny procesy jsou řízeny počítačovou řídící jednotkou.

Technologické schéma

 • A. Řídící jednotka (distribuční box)
 • B. Sklidňovací válec
 • C. Aktivační zóna s mamutkou na odčerpávání vyčištěné vody
 • D. Aerační element – provzdušnění
 • E. Odběrné místo pro vzorky
 • F. Odtok
 • G. Rozvod vzduchu z dmychadla

 13

TECHNOLOGICKÉ VÝHODY:

 • žádné manuální ovládání, žádné ventily - čistící proces je řízen automaticky, počítačem
 • elektronika není umístěná v nádrži ČOV, ale mimo její prostor, což zvyšuje její životnost
 • žádné časové omezení napouštění odpadní vody do nádrže. ČOV je možné napustit nárazově až 900 l odpadní vody bez ovlivnění kvality vyčištěné vody
 • řídící jednotka je na přední straně řídícího boxu vybavená světelnou signalizací poruchy, která kontroluje všechny funkce čistícího procesu. Jednotka signalizuje poškození řídící jednotky, dmychadla, pokles a zvýšení tlaku
 • řídící jednotka je připojena k nádrži ČOV pouze dvěmi vzduchovými barevně rozlišenými hadicemi, které se upevňují standardními nerezovými hadicovými sponami
 • nádrž ČOV je vyrobena z polyetylénu, za použití technologie rotačního tváření, nádrž tvoří jeden kompaktní celek bez jediného sváru – 100% vodotěsnost
 • životnost nádrže ČOV je min. 50 let, hmotnost včetně vestavěné technologie je 110kg -snadná manipulace
 • minimální náklady na provoz, velmi dobrá stabilita nádrže ČOV v zemi díky jejímu tvaru

NÁKRES OSAZENÍ ČOV EČ 6 SBR-2

Schránka01
Schránka02
Schránka03

NÁVOD NA OSAZENÍ DO TERÉNU A PŘÍPRAVA NA UVEDENÍ DO PROVOZU:

 • 1. Rozvodná skříň – řídící jednotka (automatika řízení s dmychadlem)
 • 2. Pochůzný poklop
 • 3. Těsnění DN 110, pro připojení rozvodů a připojení chráničky
 • 4. Odběrné místo pro vzorky
 • 6. Přítokové potrubí, PVC DN 110
 • 7. Odtokové potrubí, PVC DN 110
 • 8. Obsyp zeminou bez ostrých částic
 • 9. Sklidňovací válec
 • 10. Aktivační zóna
 • 11. Mamutka na čerpání vyčištěné vody
 • 12. Provzdušňovací element
 • 13. Obsyp půdou
 • 14. Lomový prach 
 • 15. Betonová základová deska

Stavební připravenost pro ČOV EČ 6 SBR-2

V následujícím odkaze se dozvíte podrobné informace o stavební připravenosti pro ČOV EČ 6 SBR-2.

06.08.2017
Montáž elektročerpadla do ČOV
Pokud nelze dosáhnout potřebného spádu na straně odtoku, montujeme do ČOV elektročerpadlo. Již není zapotřebí za ČOV instalovat přečerpávací šachtu.
24.07.2017
Opravy membránových dmychadel
Provádíme opravy membránových dmychadel všech typů.
09.07.2017
Projektová dokumentace
Vypracujeme projektovou dokumentaci na stavbu domovní čistírny odpadních vod dle příslušné legislativy.
09.07.2017
Legalizaci čistírny odpadních vod zařídíme za Vás od A do Z.
17.02.2017
Zasakovací lože
Provádíme realizaci zasakovacího lože, které je plně funkční a snadno udržovatelné.